PRO JÄDRAÅS

PRO-Jädraås bildades 1954 och har idag cirka 90 medlemmar.

Våra aktiviteter är studiecirklar, friskvård, resor, fester - men framförallt - gemenskap!

 

Kontakta ordförande på telefon 0297-451 14 eller kassören 0297-451 31.