FÖRENINGAR I JÄDRAÅS

Jädraås är en föreningstät by, med både historiskt inriktade och idrotts- och friluftsföreningar. Alla företagen samlas för gemensamma aktiviteter som exempelvis Jädraåsdagen under sommaren och Skyltsöndagen på vintern.